پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

دنیای بسته بندی و رنگ – نسخه ۵۹

مدیریت رنگ و اجرای دستورات مرتبط با رنگ بروی اسناد تبلیغاتی، تنها یکی از راهکارهای مناسب برای خروجی استاندارد اسناد تبلیغاتی است.

0 48

دنیای بسته بندی و رنگ

دنیای رنگ و رنگ آمیزی با حضور فصل پاییز، جذابیت های بیشتری پیدا میکند.مدیریت رنگ و اجرای دستورات مرتبط با رنگ بروی اسناد تبلیغاتی، تنها یکی از راهکارهای مناسب برای خروجی استاندارد اسناد تبلیغاتی است.

این تنظیم رنگ هم برای اسناد منتشر شده تحت وب و هم اسناد تبلیغاتی چاپی میبایست به انجام برسد؛ پان آرت نیز از این موضوع به دقت استفاده کرده و خروجی مجله را با نظارت مشاوران و نیز رعایت استانداردهای سازمان ایزو به انجام میرساند.

مجموعه الف پرینت که در زمینه خروجی و استانداردسازی فایل فعالیت حرفه ای دارد، تنظیم رنگ خروجی فایل مجله را عهده دار بوده است.

دنیای بسته بندی و رنگ

همین روند میبایست برای طراحان گرافیکی انجام شود که در زمینه بسته بندی فعالیت دارند، زیرا یکی از مسائل قابل حل، همین دستورات تنظیم فایل است.

دنیای بسته بندی و رنگاکثر طراحان گرافیک به ویژه بسته بندی به علت کم آشنایی یا ناآشنایی در زمینه تولید و دستگاه های بسته بندی، معمولا به مسائل اولیه و یا اصول پایه در چاپ توجه کرده و با موضوعات کلیدی تر معمولا بیگانه هستند.

همین امر باعث شده تا اگرچه طراحی های حرفه ای بسته بندی به ویژه فاز مواد غذایی به درستی انجام شود ولی در زمان چاپ و تولید، کیفیت محسوسی دیده شود و همین امر باعث خروجی اسناد حرفه ای جهت چاپ، به کشورهای حاشیه مانند ترکیه شده است.

در دنیای بسته بندی و رنگ روند مدیریت رنگ و اصلاح اسناد و رنگ در کشور به خاطر مسائلی مختلف همچنان در حد پایه ای جا مانده است.

این مسائل که بیشتر در دانشگاه میبایست مورد بررسی قرار گیرد، در حال حاضر به صورت خصوصی آموزش داده می شود یا توسط مجموعه هایی مانند آژانس الف پرینت که به آن اشاره شد، به اجرا در می آید.

اگر یک طراح مجموعه ای از عوامل که در بالا بردن کیفیت سند در زمان چاپ است را بشناسد، هم در روند برندسازی نقشی کلیدی داشته و هم میتواند باعث ارزآوری به مجموعه خود شود.

دنیای بسته بندی و رنگبه همین دلیل است که یک طراح گرافیک میتواند قسمتی از ساختار برندسازی یک شرکت را تحت الشعاع قرار داده و با توجه خود یا آنرا رشد دهد و یا به آن صدمه وارد کند.

طراحان گرافیک کشور ما دارای توانایی هایی بسیار هستند که میتوانند با گذراندن دوره های تخصصی، به سیستم و ساختار طراحی گرافیک بسته بندی و نیز خروجی چاپی آن و همینطور ارزآوری به داخل کشور، وضعیت نامعلوم بسته بندی را بعد از سالها به رشد و تعالی برسانند.

ارسال یک پاسخ