پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

مایکروسافت و ذخیره فیلم روی شیشه

مایکروسافت فیلمی روی شیشه ذخیره کرد.

0 16

محققان مایکروسافت موفق شدند کل یک فیلم را روی یک تکه شیشه با ابعاد ۷۵ در ۷۵ میلی متر با ضخامت ۲ میلی متر ذخیره کنند.

به گفته مایکروسافت شیشه سیلیکا را می‌توان در آب داغ جوشاند، در یک اجاق پخت، در مجاورت مایکرو ویو و در برابر تهدیدهای محیطی دیگر قرار داد، اما اطلاعات همچنان حفظ می‌شوند.

ذخیره فیلم مایکروسافت روی شیشه

ارسال یک پاسخ