نگارخانه

معرفی برنامه نگارخانه های تهران و استانها و تبلیغ زمان شروع گالری در سایت پان آرت بصورت رایگان انجام و یک لینک اختصاصی برای هر رویداد در نظر گرفته میشود. مدیران نگارخانه میتوانند زمان بندی، استیتمنت و پوستر هر رویداد را ایمیل تا در سایت پان آرت بصورت رایگان قرار داده شود. در صورت نیاز با پرداخت هزینه ای اندک میتوانید در شبکه وایبر و نیز خبرنامه الکترونیک پان آرت، تبلیغ برنامه نگارخانه خود را انجام دهید.