پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

[show-team category=’main-member’ layout=’hover’ style=’img-rounded,img-white-border,text-right,4-columns’ display=’photo,position,social,email,name’]
[divider_line]
مشاورین هنری
[show-team category=’other’ layout=’hover’ style=’img-rounded,img-white-border,text-right,4-columns’ display=’photo,position,social,email,name’]
[divider_line]
سایر اعضاء
ویراستار : محمود راد  /  واحد فنی وب سایت : محدرضا مرادی نیا – شادی بهکام /  واحد نرم افزار : سعید آشتی پور – بهنود رفیعی  /  روابط عمومی  : سحر زر کیانی