پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

هنرهای معاصر و پروژه اسفنج توماس ساراسنو

توماس ساراسنو
0 56

توماس ساراسنو و خلق سازه های رویایی در هنر معماری

توماس ساراسنو هنرمند معماری است که در دنیا به خاطر سازه های رویایی و عجیبش شناخته شده که برای عموم به نمایش در میان و مفهوم فضای معماری را به خوبی نشان میده. اثر وی که با الهام از معماری اوتوپیایی قرن بیستم ساخته شده از تمایل به خلق سازه های هوایی قابل سکونتی ریشه می گیره که خودکفا بوده و حداقل تاثیرات زیست محیطی روداشته باشه. ساراسنو که باور داره فرای زمین به زندگی و کار مشغوله، آثارش رو بر اساس موضوعاتی از قبیل محدودیت های ناشی از مرزهای جغرافیایی، فیزیکی، رفتاری و اجتماعی؛ پژوهش هایی در باب راه های زندگی پایدار بشریت و کره ی زمین؛ مواجهه و تبادل میان شاخه های گوناگون علم؛ خلق مدل هایی برای زندگی شبکه ای و در کنار هم خلق می کنه.
ساراسنو پروژه ی اسفنج زمان و فضای خود را که ساختاری معلق متشکل از سه سطح مختلف هست رو در نمایشگاه هانگاربیکوکای ایتالیا برای عموم به نمایش می گذاره. برنامه ریزی و محاسبات ساخت این پروژه که با در نظر گرفتن فضای مکعب مانند محل نمایش طراحی شده زیر نظر یک گروه از مهندسان و معماران مجرب ماه ها به طول انجامیده، توجه عموم رو به خودش جلب کرده.

خواندن این مطلب پیشنهاد می گردد:
چیدمان هنری به منظور هشدار

پروژه اسفنج توماس ساراسنو پروژه اسفنج توماس ساراسنو پروژه اسفنج توماس ساراسنو

ارسال یک پاسخ