خانه پژوهش کتاب و مجله پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده

پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده

پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده

کتاب ” پانصد طرح تصویرسازی از بافتهای پیچیده “کتابی بسیار ارزشمند است از بافتهایی درهم تنیده و پیچیده که توسط طراحان معروف جهان خلق شده است. تمامی آثار این کتاب با دقت طراحی و کاربردی بودن نتیجه نهایی نیز در آنها لحاظ شده است. کاربرد این کتاب برای تمامی طراحانی است که از بافت در خلق موارد کاربردی چون کاغذ دیواری ، کاغذ کادو ، تصویرسازی ، ایجاد بافت ، طراحی بروی پرده و کوسن ، طراحی نقوش دیواری ،  نقاشی های پیچیده ، تصویرسازی کتاب ، طراحی کاور آلبوم موسیقی و هر آنچه که نیاز به ایده یابی در مورد بافتهای مختلف و پیچیده دارد، استفاده میکنند.

۵۰۰ Tangled Artworks: A Showcase of Inspired Illustrated Designs

پانصد طرح تصویرسازی از بافتهای پیچیده پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده

حتما بخوانید

زندگی ون گوگ و فیلم های ساخته شده از آن – قسمت دوم

سینما و زندگی ون گوگدر قسمت اول از معرفی سینما و هنرمند نقاش ون گوگ ، به بررسی سه فیلم ساخته شده درباره زندگی...

انجمن هنرهای تجسمی عنوان کارگاهی در خوزستان

ابوذر محمدی در کارگاه انجمن هنرهای تجسمی رییس انجمن هنرهای تجسمی خوزستان با اشاره به ادامه فعالیت‌های انجمن هنرهای تجسمی در قالب هفته گرافیک گفت:...

هنر را حد و مرزی نیست – نسخه ۵۴

هنر را حد و مرزی نیست والت دیسنی : "ما در حال حرکت به جلو، باز کردن درهای جدید و انجام کارهای جدید هستیم ....

اینستالیشن تعاملی ریچارد سرا

از دنیای ریچارد سِرا تا اینستالیشن تعاملی اینستالیشن ، هنری است که در آن با استفاده از ابزارالات، ‌محصولات و تکنیک‌های مختلف اقدام به خلق...

زندگی ون گوگ و فیلم های ساخته شده از آن – قسمت اول

سینما و فیلم ون گوگفیلم ون گوگ در دنیای سینما موضوعی است که بسیار مورد توجه بوده و در این قسمت سعی بر بررسی...