پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

هیولا هایی در فنجان و آثار مایکل پالمر

107

هیولا هایی در فنجان و آثار مایکل پالمر

حتی کاتالو – Cthulhu – ، خداوندگار خشم و یاس در جهان باستان هم وقتی در اعماق تیره و تاریک لیوان چاییتون باشه می‌تونه دوست‌داشتنی به‌نظر بیاد. مایکل پالمر ، هنرمند ساکن استرالیا ، یک سری فنجون چای تولید کرده که هیولا ها و موجودات عجیب و قریب در اعماق تاریکش خونه کردن. متاسفانه نمی‌تونین تو این فنجون‌ها چایی بخورین چون با رزین پر شدن تا شبیه چایی به‌نظر بیاد ، اما با این حال خیلی هیجان انگیزن . هر هیولا هم توی یک محل فنجون مخصوص خودش قرار گرفته.

هیولا های پالمر در فنجان چای - پان آرت هیولا های پالمر در فنجان چای - پان آرت هیولا های پالمر در فنجان چای - پان آرت هیولا های پالمر در فنجان چای - پان آرت هیولا های پالمر در فنجان چای - پان آرت هیولا های پالمر در فنجان چای - پان آرت هیولا های پالمر در فنجان چای - پان آرت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.