پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

نمایشگاه گروهی نقاشی «نقایش»

0 33

“دیوارهای بلند گورستان شهر ما” و حضور بهترین آثار نقاشی

نمایشگاه گروهی نقاشی «نقایش»، با مدیریت هنری مونا خوش‌اقبال و ایده‌پردازی احسان فُکا، بر اساس مجموعه داستان «دیوارهای بلند گورستان شهرما» نوشته‌ی جواد عاطفه و با حضور هنرمندان صاحب‌نام: حجت امانی، سعید احمدزاده، محمدرضا توکلی‌راد، مونا خوش‌اقبال، فرشاد رضایی، شقایق شجائیان، هنگامه عابدین، زینب موحد، هومن نصیری، سارا نیروبخش و با همراهی موسیقی آنکیدو دارش، در روز پنج‌شنبه، 18 اردیبهشت93، ساعت 17 تا 21، در گالری نگاه افتتاح شود.
گالری نگاه واقع در لواسان، ابتدای بلوار اصلی، خیابان شکوفه (عصطلک)، خیابان نگار، انتهای کوچه گلزار، پلاک ۳۲، از ۱۹ تا ۳۰ اردیبهشت ماه، دایر خواهد بود.
[divider_line]
آن که می خندد،هنوز خبر هول ناک را نشنیده است. (برشت)

دیوارهای بلند گورستان شهر ما از چندین داستان شکل گرفته است که بن اندیشه ی تمامی آن ها مرگ است که در مکان ها و رخ دادهای گوناگون نوشته شده ان و در لندن مهر چاپ بر پیشانی شان نقش خورده است.این اثر داستانی بن مایه ی خلق تابلوهایی شده اند که در نمایش گاهی در نگارخانه ی نگاه به دیوارآویخته شده است ،در ادامه ی نمایش گاه های پیشین نقایش با تلاش برای به تر شدن و نفی کاستی های پیشین  بی داعیه ی گزاف به ترین و کامل ترین بودن.ما پدید آورندگان این روی داد هدف های زیر را در نهان خانه ذهن و با عرق ریزان روح پروراندیم و با نقش قلم بر بوم کشاندیم.
نخست: پرداختن به این انگاره که هنرها با پیش رفت شان به هم نیاز بیش تری پیدا می کنند تا خود مفهوم مطلق و تعریف ناپذیر هنررا از زاویه ی خود بازشناسی کنند.
دو: این نمایش گاه از ادبیات برای سوژه و خمیر مایه فکری خود وام می گیرد بی آن که تصویر سازی کند .به ترین شکل آن است که این روی داد ،یک گفتمان متفاوت از حضور و هم دستی نقاشی و ادبیات به ویژه گونه ی داستانی آن باشد.
سه: ایده پردازی و سعی در نظریه بافی چگونه گی و چرایی  نگاه های گوناگون و دیگر گون گروهی نقاش در برخورد با یک متن واحد و بازشناسی نظریه ی مرگ تالیف گر و رسیدن به یک چند صدایی دیداری،بر هم خوردن دستی و طغیان دست ها.

سهم ما خورشید است نه خاموشی و سهم شما……………..
احسان فکا

نمایشگاه گروهی نقاشی «نقایش»

 

 

 

ارسال یک پاسخ