پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

نمایشگاه عصر پیشرفت در موزه ملی هنر چین

نمایشگاه عصر پیشرفت در موزه ملی هنر چین
68

نمایشگاه عصر پیشرفت در موزه ملی هنر چین

از زمان ظهور تکنیک های آبرنگ در هنر چین ، از طرف مبلغان غربی ، حدود ۳۰۰ سال می گذره . نمایشگاه عظیمی به نام ” عصر پیشرفت ” در موزه ملی هنر چین ، نفوذ طولانی مدت تکنیک های آبرنگ رو در هنر چین جشن می گیره . این نمایشگاه تکامل آبرنگ که با قوانین سنتی نقاشی آمیخته بود نشون میده و گرایش های متنوع اون رو در سه دهه گذشته رو معرفی می کنه.

نمایشگاه عصر پیشرفت در موزه ملی هنر چین نمایشگاه عصر پیشرفت در موزه ملی هنر چین نمایشگاه عصر پیشرفت در موزه ملی هنر چین نمایشگاه عصر پیشرفت در موزه ملی هنر چین نمایشگاه عصر پیشرفت در موزه ملی هنر چین

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.