پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

نمایشگاه تصویر مرگ در جسد پلاسیده مان

مایشگاه تصویر مرگ در جسد پلاسیده مان
0 62

نمایشگاه تصویر مرگ در جسد پلاسیده مان با رویکرد حمایت از حیوانات

این نمایشگاه با عنوان «تصویر مرگ در جسد پلاسیده مان» با تاکید بر حمایت از حقوق حیوانات از 17 تا 30 بهمن در گالری ایده برگزار می‌شود. محمد شمس و حامد کاظمی با تکیه بر بازتاب خشنونت در حیات حیوانات، این تاثیر را در آثار خود عینی کرده‌ و در برابر دید تماشاگران قرار داده‌اند. گالری ایده به آدرس خیابان خردمند شمالی، خیابان هجدهم شماره 26 از 17 تا 30 بهمن میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

نمایشگاه تصویر مرگ در جسد پلاسیده مان

ارسال یک پاسخ