پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

نمایشگاه آثار نقاشی لولیتا برات پور در گالری طراحان آزاد

نمایشگاه آثار نقاشی لولیتا برات پور در گالری طراحان آزاد
89

نمایشگاه آثار نقاشی لولیتا برات پور در گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد میزبان آثار نقاشی هنرمند لولیتا برات پور با عنوان ” درنگ رنگ ” میباشد. این نمایشگاه از سوم تا هشتم اردیبهشت ماه سال جاری به آدرس میدان فاطمی ، میدان گلها ، میدان سلماس ، شماره پنج از ساعت شانزده تا بیست میزبان علاقه مندان خواهد بود. در متن زیر، استیمنت نمایشگاه به قلم هنرمند ارایه شده است.

( اندیشه دوران جدید برای ما شکل نگرفته در حالی که از موضع سنتی خودمان کنده شده ایم ولی نتوانسته ایم به دنیای جدید هم وارد شویم . چنین موقعییتی ، موقعییت تعلیق میان دو موضع ، موقعییت بی موضعی است). از کتاب جدال قدیم وجدید اثر جواد طباطبایی
مدت زمانی است باتماشای عکسهای سیاه وسفید ، کشش درونی ام دغدغه های تصــــــویری راموجـــــب می شود کـــــه درنــــــقاشی هایم مـــجالی  برای ابراز وجود یافته اند . این عکسها باوجود بی رنگی زیبا هستند ، یاد آور قــــــدیـــــــم اند وحکایت از بارتجربه دارند . احساسات وحالات درونی خودشان را ابراز میکنند ومارا وادار کرده منهای بازی رنگــــها خود وجودی شان رابهتر ببینیم وحرفهای ناگفته شان را بهتر بشنویم . دیدن این عکسها مرا یه سفری  در دنیـــــــاهای دور گذشته می برد . ونیز یاد اور واقعیتهای دنیای کنونی اطرافم می باشد . در این سری از کارهایم فیگورهای خاکستری ( یادآور عکسهای سیاه وسفید ) در بین فضاهای رنگی قرار گرفته اند . این فیگور ها نمــــادی هستنــــد از گذشته که در کنار فیگورهای دیگر وفضاهای رنگی ، تضادی از قدیم وجدید را ایجاد میکنند که گویای واقعیت متضاد اطراف ما می باشد . تضادی که همواره چالش بین ارزشهای قدیم وجدید را موجب شده است واین یکی از ابعاد دنیایی است که ما در آن زیست میکنیم .

نمایشگاه آثار نقاشی لولیتا برات پور در گالری طراحان آزاد

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.