پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

با عشق به دوستان کوچک خود کمک کنیم

موسسه خیریه یاوری سبز  ثبت شده به شماره ۱۵۶۷۸ موسسه ای مستقل است که به هیچ سازمان و تشکیلاتی از قبیل سازمان بهزیستی یا کمیته امداد و غیره وابسته نیست و در طول چند سال فعالیت مستمر خود که تمامی حاصل کمک های اعضاء و خیرین  می باشد کوشیده با تحت پوشش قراردادن تعداد زیادی خانواده نیازمند در مناطق محروم علاوه بر رفع نیازهای اقتصادی و بهداشتی – درمانی، خانواده نسبت به رفع کمبودهای فرهنگی و ارتقای سطح فکری و درسی فرزندان آنان که غالبا” از ایتام می باشند در خصوص فقر زدایی در مفهوم عمیق و واقعی آن گام بر دارد.

میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، پـایین تر از ورزشگاه شیرودی، کـوچه مبینی، پلاک ۴، واحد ۱۱  |  تلفن: ۸۸۸۶۰۹۶۸
شماره حساب ملی سیبا: ۰۱۰۲۲۶۲۲۰۱۰۰۱ | yavarisabz.com

موسسه خیریه یاوری سبز