با عشق به دوستان کوچک خود کمک کنیم

موسسه خیریه یاوری سبز  ثبت شده به شماره ۱۵۶۷۸ موسسه ای مستقل است که به هیچ سازمان و تشکیلاتی از قبیل سازمان بهزیستی یا کمیته امداد و غیره وابسته نیست و در طول چند سال فعالیت مستمر خود که تمامی حاصل کمک های اعضاء و خیرین  می باشد کوشیده با تحت پوشش قراردادن تعداد زیادی خانواده نیازمند در مناطق محروم علاوه بر رفع نیازهای اقتصادی و بهداشتی – درمانی، خانواده نسبت به رفع کمبودهای فرهنگی و ارتقای سطح فکری و درسی فرزندان آنان که غالبا” از ایتام می باشند در خصوص فقر زدایی در مفهوم عمیق و واقعی آن گام بر دارد.

میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، پـایین تر از ورزشگاه شیرودی، کـوچه مبینی، پلاک ۴، واحد ۱۱  |  تلفن: ۸۸۸۶۰۹۶۸
شماره حساب ملی سیبا: ۰۱۰۲۲۶۲۲۰۱۰۰۱ | yavarisabz.com

موسسه خیریه یاوری سبز