پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

سخنرانی و مروری بر آثار نقاشی دکتر داوود قنبری

مروری بر آثار نقاشی دکتر داوود قنبری
99

سخنرانی و مروری بر آثار نقاشی دکتر داوود قنبری

هنرمند نقاش، آقای داوود قنبری متولد سال ۱۳۳۰، تحصیلات خود را در دانشگاههای  سوربن و بوزار پاریس  به اتمام رسانده و نقاشی را با پشتکار فراوان تاکنون ادامه داده اند به طوری که به یکی از پرکارترین نقاشان معاصر ایرانی تبدیل شده اند. در آثار ایشان که از اشعار و عرفان ایرانی متاثر بوده، تضادها محوریت اصلی را عهده دار هستند به گفته ی وی این تضادها هستند که زندگی را تشکیل میدهند، در آثار اخیر ایشان مساله پر و خالی، زشتی و زیبایی، بدی و خوبی و دیگر تضادها در محتوای اثر مطرح شده اند و همچنین آقای قنبری تضادها را در ترکیب بندی و تکنیک از طریق رنگ و خط و به بیان دیگر طراحی و نقاشی بیان کرده اند. در 6 سال گذشته مساله بزرگترین و کوچکترین در آثارش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مشخصات مهم آثار آقای قنبری حفظ هویت ایرانی در فرهنگ غرب می باشد به طوری که تلفیق هنر ایرانی و هنر غربی در نقاشی هایش به چشم میخورد . مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر دانشگاه الزهرا – زمان: شنبه 28 آذر ماه 94 – ساعت 13

مروری بر آثار نقاشی دکتر داوود قنبری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.