پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

مجسمه چوبی ژنگ در کتاب گینس

0 90

رکورد گینس برای مجسمه چوبی ۴۰۰ فوتی

مجسمه چوبی ساخته شده از روی نقاشی در کنار رود موفق شد در فستیوال کینگ مینگ رکورد جهانی گینس را برای عریض ترین مجسمه ی چوبی مال خود کنه. هنرمند چینی٬ ژنگ چون هی٬ چهار سال از عمر خودش را صرف ساختن این مجسمه ی ۱۲۲۸۶ متری (۴۰۰ فوت) کرده.

مجسمه چوبی ژنگ در کتاب گینس مجسمه چوبی ژنگ در کتاب گینس مجسمه چوبی ژنگ در کتاب گینس مجسمه چوبی ژنگ در کتاب گینس مجسمه چوبی ژنگ در کتاب گینس

ارسال یک پاسخ