خانه پژوهش کتاب و مجله لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید

لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید

لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید

کتاب ” لوگو : راهنمایی جامع راجع به سیمبل و لوگوتایپهای جدید  ” کتابی است که در سال ۲۰۱۵ نشر شده و در آن مطرح ترین لوگو و سیمبل های تجاری جهان در کنار آخرین تغییرات اجرا شده در ظاهر لوگو همراه با شرحی کوتاه به هریک ارایه شده است. این کتاب ۳۵۲ صفحه ای برای مدیران هنری و  تمامی طراحان گرافیک علاقه مند که در فعالیت طراحی حرفه ای خود نیاز به کتابی جامع راجع به لوگو های مطرح و بروز جهان دارد پیشنهاد میشود این کتاب را تهیه نمایند.

Logo: The Reference Guide to Symbols and Logotypes (Mini)

لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید

حتما بخوانید

زندگی ون گوگ و فیلم های ساخته شده از آن – قسمت دوم

سینما و زندگی ون گوگدر قسمت اول از معرفی سینما و هنرمند نقاش ون گوگ ، به بررسی سه فیلم ساخته شده درباره زندگی...

انجمن هنرهای تجسمی عنوان کارگاهی در خوزستان

ابوذر محمدی در کارگاه انجمن هنرهای تجسمی رییس انجمن هنرهای تجسمی خوزستان با اشاره به ادامه فعالیت‌های انجمن هنرهای تجسمی در قالب هفته گرافیک گفت:...

هنر را حد و مرزی نیست – نسخه ۵۴

هنر را حد و مرزی نیست والت دیسنی : "ما در حال حرکت به جلو، باز کردن درهای جدید و انجام کارهای جدید هستیم ....

اینستالیشن تعاملی ریچارد سرا

از دنیای ریچارد سِرا تا اینستالیشن تعاملی اینستالیشن ، هنری است که در آن با استفاده از ابزارالات، ‌محصولات و تکنیک‌های مختلف اقدام به خلق...

زندگی ون گوگ و فیلم های ساخته شده از آن – قسمت اول

سینما و فیلم ون گوگفیلم ون گوگ در دنیای سینما موضوعی است که بسیار مورد توجه بوده و در این قسمت سعی بر بررسی...