پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

رویاهایی از نیویورک تایمز

رویاهایی از نیویورک تایمز
59

رویاهایی از نیویورک تایمز

یک هنرمند ژاپنی به نام  Yuken Teruya از مقاله ی نیویورک تایمز برای عنوان پروژه ی هنری خودش الهام گرفته. او برای بیان احساساتش در مورد مقالاتی  که می خوند تکه های کوچکی از تصاویر مقالات رو بریده و برای خودش یک باغ کوچک روزنامه ای درست کرده.

رویاهایی از نیویورک تایمز رویاهایی از نیویورک تایمز رویاهایی از نیویورک تایمز رویاهایی از نیویورک تایمز رویاهایی از نیویورک تایمز رویاهایی از نیویورک تایمز

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.