پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

حقوق بشر در نگاه طنز کارتونیستی از آذربایجان

حقوق بشر در نگاه طنز گوندوز آقایف
97

حقوق بشر در نگاه طنز کارتونیستی از آذربایجان

در مورد حقوق بشر خیلی شنیدین و بارها هم مسایلی رو مشاهده کردین. اما اینبار توجه به حقوق بشر از نگاه کارتونیستی از آذربایجان، میتونه جذاب تر باشه. گوندوز آقایف ، هنرمند کارتونیستی هست که مجموعه آثاری چون سلفی مقدس ، پلیس در جهان و فقط دیکتاتورهای اون بسیار شهرت داره. این هنرمند در ادامه طراحی آثار خودش ، اینبار با نگاهی طنز به موضوع فرشته عدالت در کشورهای مختلف جهان ، به موضوع حقوق بشر پرداخته. گوندوز آقایق در مورد ثبت این آثار بعد از شانزده روز اینطور گفته که : ” من برای درک شرایط این کشورها، مطالعه و فکر کردم. این تصاویر، وضعیت واقعی آن‌ها را به تصویر کشیده است. “

آذربایجان - حقوق بشر در نگاه طنز گوندوز آقایف

یونان - حقوق بشر در نگاه طنز گوندوز آقایف

کره شمالی - حقوق بشر در نگاه طنز گوندوز آقایف

بریتانیا - حقوق بشر در نگاه طنز گوندوز آقایف

آمریکا - حقوق بشر در نگاه طنز گوندوز آقایف

روسیه - حقوق بشر در نگاه طنز گوندوز آقایف

آلمان - حقوق بشر در نگاه طنز گوندوز آقایف

چین - حقوق بشر در نگاه طنز گوندوز آقایف

ترکیه - حقوق بشر در نگاه طنز گوندوز آقایف

برزیل - حقوق بشر در نگاه طنز گوندوز آقایف

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.