پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

تفکر خلاق و متفاوت در آثار معماری آبالس و هرروس

90

تفکر خلاق و متفاوت در آثار معماری آبالس و هرروس

آبالس و هرروس  مجموعه ای است از سه نمایشگاه متوالی در مرکز معماری کانادا  که به تازگی به بررسی آرشیو این اساتید معماری اسپانیایی می پردازه. این آرشیو توسط دو معمار با نامهای   Ábalos & Herreros در سال 2012 به این مرکز اهدا شده که هم آثار ساخته شده ی اونها و هم ملاحظاتشون در مورد احکام سنتی معماری رو نشون میده که در پروژه های متعدد، تعالیم و نوشته های گسترده ی  اونها نشان داده شده. این نمایشگاه ها خوانشی جدید از کارهای این معماران معاصر رو به ما معرفی میکنه و عمق مفهوم و میزان اهمیت اونها به معماری روز رو برای ما آشکار میسازه.

تفکر خلاق و متفاوت در آثار معماری آبالس و هرروس تفکر خلاق و متفاوت در آثار معماری آبالس و هرروس تفکر خلاق و متفاوت در آثار معماری آبالس و هرروس تفکر خلاق و متفاوت در آثار معماری آبالس و هرروس تفکر خلاق و متفاوت در آثار معماری آبالس و هرروس تفکر خلاق و متفاوت در آثار معماری آبالس و هرروس

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.