تصویرسازی کتاب کودکان با نام صداخور

0
91

تصویرسازی کتاب کودکان با نام صداخور

این پروژه با نام Sound eater یا صداخور، پروژه ایست در زمینه کتاب کودکان از Juliette Barbanègre که یک هنرمند ساکن پاریس هست. داستان اون در شهری بنام Vudenhaut آغاز میشه. ساکنین این شهر چشم های بسیار بزرگ و بینایی قوی ای دارن. اونها قادرند فاصله ی بسیار دور رو هم ببینن. میرو، قهرمان داستان، با چشمانی عادی و گوش هایی بزرگ متولد شده. او نمی تونه فاصله ای بیشتر از ابرها را ببینه اما می تونه صداهای ان سوی دریا رو هم بشنوه. بعد از فرار از شهر پر سر و صدا، میرو به یک جای پر پیچ و خم عجیب می رسه که مردم در سکوت زندگی می کردن. در قلب این مسیر پر پیچ و خم، صداخور زندگی می کنه. میرو باید اون رو پیدا کنه و این مسیر پر پیچ و خم رو آزاد کنه.

تصویرسازی کتاب کودکان با نام صداخور تصویرسازی کتاب کودکان با نام صداخور تصویرسازی کتاب کودکان با نام صداخور تصویرسازی کتاب کودکان با نام صداخور تصویرسازی کتاب کودکان با نام صداخور تصویرسازی کتاب کودکان با نام صداخور تصویرسازی کتاب کودکان با نام صداخور تصویرسازی کتاب کودکان با نام صداخور تصویرسازی کتاب کودکان با نام صداخور تصویرسازی کتاب کودکان با نام صداخور