پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون

تصویرسازی بصورت پاپ آیکون
93

تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون

تصویرساز بی نظیر، لوچیانو لابورده که در گروه هنری ایندیسیوس مشغول هست ، یک سری تصویرسازی فوق‌العاده انجام داده. این تصویرسازی‌ها با محوریت هنرمندان ، سریال‌های تلویزیونی و کارگردانان سینما کشیده شدن. این هنرمند اول یک آواتار کارتونی از سوژه‌ها آماده کرده، و بعد آن‌ها را به پاپ آیکون تبدیل کرده.

تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت تصویرسازی های کارتونی بصورت پاپ آیکون از لوچیانو لابورده - پان آرت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.