پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

سمیرا عباسی بدنبال هویتی در آن سوی ریشه ها و فرهنگ

سمیرا عباسی بدنبال هویتی در آن سوی ریشه ها و فرهنگ
62

سمیرا عباسی بدنبال هویتی در آن سوی ریشه ها و فرهنگ

سمیرا عباسی در ایران متولد و در انگلستان بزرگ شده و درحال حاضر در نیویورک سکونت داره. پس جای تعجب نداره که به جستجوی ایده ها ی شخصی و هویت فرهنگی علاقه مند باشه. آثار سمیرا عباسی ، میراث عرب-ایرانی اش و همچنین فهم او از فرهنگ و هنر غربی رو منعکس می کنه. این هنرمند از خودنگاری به عنوان وسیله ای برای آزمودن و تعریف خودش در بافت فرهنگی متغیر استفاده می کنه. اما فیگورهای نقاشی هاش نمایانگر نوعی ” کهن الگو ” هست که بُعد روانشناختی ، احساسی ، بیولوژیک و سایر جوانب ناملموس تجربیات انسانی رو نشون میده. اولین نمایشگاه سمیرا عباسی در امارات متحده عربی با نام ” یک خودزیستنامه و اعترافاتی دیگر ” آثار رنگ روغن روی بوم و پنل گسو – gesso panel –  و کارهای روی کاغذ که مربوط به سالهای 2009 تا 2014 هستن رو نشون میده.
سمیرا عباسی راجع به کارهای هنریش اینطور بیان میکنه که : ” به آیینه ای احتیاج داشتم تا بتونم خودم رو ببینم ، وقتی که نتونستم آیینه رو پیدا کنم ، تصمیم گرفتم به کمک هنر خودم آیینه ای بسازم . بوم برای من ” آیینه ی احاطه کننده ” است ، جایی که خودم رو در اون تعریف می کنم و هویتم رو می سازم . در تلاش برای توصیف رابطه ام با فرهنگ عرب-ایرانی ام ، متوجه شدم که کمی از معنی واقعی فرهنگ رو فهمیدم . اما این باعث شد من در هر دو سوی این تقسیم فرهنگی احساس ناراحتی بکنم . ”
این حس ناخوشایند به سمیرا عباسی انگیزه ای داد تا با هدف فراتر رفتن از زبان روایی نقاشی ها به سوی زبان متافیزیکی ، درهنر سرخپوستها ، ایران ، تبت ، هند ، هنراسلامی ، بودایی وسایر هنرهای غیر غربی جست و جو کنه.

سمیرا عباسی بدنبال هویتی در آن سوی ریشه ها و فرهنگ سمیرا عباسی بدنبال هویتی در آن سوی ریشه ها و فرهنگ سمیرا عباسی بدنبال هویتی در آن سوی ریشه ها و فرهنگ سمیرا عباسی بدنبال هویتی در آن سوی ریشه ها و فرهنگ سمیرا عباسی بدنبال هویتی در آن سوی ریشه ها و فرهنگ سمیرا عباسی بدنبال هویتی در آن سوی ریشه ها و فرهنگ سمیرا عباسی بدنبال هویتی در آن سوی ریشه ها و فرهنگ

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.