پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

اقتصاد هنر در ایران و بررسی جریانات اخیر اقتصادی در هنر

اقتصاد هنر
0 37

بررسی جریانات اخیر اقتصادی هنرهای تجسمی در ایران

مدرسه هنری ایده برگزار میکند: بررسی جریانات اخیر اقتصادی هنرهای تجسمی در ایران با حضور سخنرانان معتبری چون مهندس مرتضی کاظمی، مشاور اقتصادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مهندس علی مرادخانی، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ رضا نامی و لیلی گلستان، کارشناسان برجسته هنرهای تجسمی.

زمان: سه شنبه چهاردهم مرداد ماه 1393 ساعت 16  |  مکان: خانه هنرمندان ایران، سالن استاد جلیل شهناز

اقتصاد هنر در ایران

ارسال یک پاسخ