پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

از کوچه باغهای کاشان تا حراج تهران با سهراب سپهری

104

از کوچه باغهای کاشان تا حراج تهران با سهراب سپهری

سهراب سپهری شاعر، نویسنده و نقاش شناخته شده ی ایرانی و از اهالی استان کاشان است. بسیاری از مردم، سهراب سپهری را تنها به عنوان شاعر می شناسند در حالی که سپهری حرفه ی نقاشی را نیز به طور جدی دنبال می کرد. در سال های اخیر با فعالیت حراج هنری تهران (حراج تهران) آثار سپهری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته اند و حتی با قیمت های نجومی خرید و فروش می شوند. در این بخش به معرفی تعدادی از آثار نقاشی سهراب سپهری که در حراج تهران به فروش رسیده اند می پردازیم. تمامی این آثار «بدون عنوان» بوده و با تکنیک «رنگ روغن روی بوم» خلق شده اند.

آثار سهراب سپهری در حراج هنری تهران

این نقاشی با ابعاد ۷۰×۱۰۰ سانتی متر در سال ۱۳۹۱ به حراج گذاشته شد و به مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان به فروش رسید.

 آثار سهراب سپهری در حراج هنری تهران

این نقاشی با ابعاد ۹۰×۸۰ سانتی متر در سال ۱۳۹۲ به حراج گذاشته شد و به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

آثار سهراب سپهری در حراج هنری تهران

این نقاشی با ابعاد ۸۰×۱۲۰ سانتی متر در سال ۱۳۹۲ به حراج گذاشته شد و به مبلغ ۵۶۰ میلیون تومان به فروش رسید.

آثار سهراب سپهری در حراج هنری تهران

این نقاشی با ابعاد ۱۳۰×۷۵ سانتی‌متر در سال ۱۳۹۳ به حراج گذاشته شد و به مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

خواندن این مطلب پیشنهاد می گردد:
حراج هنری تهران بهترین اثرش 4 ملیاردی شد

آثار سهراب سپهری در حراج هنری تهران

این نقاشی با ابعاد ۱۳۰ × ۹۰ سانتی متر در سال ۱۳۹۳ به حراج گذاشته شد و به مبلغ ۱ میلیارد و ششصد میلیون تومان به فروش رسید.

آثار سهراب سپهری در حراج هنری تهران

این نقاشی با ابعاد ۱۰۰×۷۰ سانتی‌متر در سال ۱۳۹۴ به حراج گذاشته شد و به مبلغ هفتصد میلیون تومان به فروش رسید.

آثار سهراب سپهری در حراج هنری تهران

این نقاشی با ابعاد ۱۸۰×۱۲۰ سانتی‌متر در سال ۱۳۹۴ به حراج گذاشته شد و به مبلغ ۲ میلیارد و هشتصد میلیون تومان به فروش رسید.

آثار سهراب سپهری در حراج هنری تهران

این نقاشی با ابعاد ۱۳۰×۸۰ سانتی‌متر در سال ۱۳۹۴ به حراج گذاشته شد و به مبلغ ۱ میلیارد و هفتصد میلیون تومان به فروش رسید.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.