ارایه خط مشی تبلیغاتی

یک موسسه آموزشی معتبر جهت تکمیل کمپین تبلیغاتی خود از متخصصین در صنعت تبلیغات و علاقمندان دعوت به همکاری می نماید.
شرکت کنندگان می بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ با توضیحات کامل و به همراه چند مثال بصری و همچنین نمونه کار یا تجربه قبلی مرتبط با ساخت کمپین و یا ایده پردازی در این زمینه به آدرس ایمیل pardazideh@gmail.com
ارسال نمایند.

جایزه نهایی این رویداد پنج میلیون تومان میباشد که به برترین ایده پرداز تقدیم میشود

خط مشی تبلیغاتی پیشنهادی می بایستی دارای مشخصات زیر باشد:
استفاده از خلاقیت و نوآوری در ارایه خطی مشی | در برگیرنده تمامی سنین و اقشار جامعه | دارای جذابیت برای بازار هدف (نوجوانان و جوانان) | امکان اجرای خط مشی با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی

در صورت لزوم جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل pardazideh@gmail.com مکاتبه نمایید.

دانلود بروشور اصلی این رویداد